کیفیت تصویر
پخش خودکار

راهکارهایی برای ایجاد رابطه سالم بین والدین و فرزندان

روابط خانوادگی مخصوصا بین والدین و فرزندان مسئله بسیار مهمی است. رابطه سالم به رابطه ای گفته میشود که با رشد فرزند این رابطه هم رشد کند. سن 1 تا 6 سالگی دوران اطاعت فرزند میباشد و والدین انتظار دارند که فرزندان به حرف آنها گوش دهند. 6 تا 12 سالگی دوران مشورت است یعنی پدر و مادر در خیلی از کارهایشان میتوانند با فرزندانشان مشورت کنند و بین 12 تا 18 سالگی دوران وزارت فرزند میباشد یعنی اینکه والدین باید در یک سری از تصمیم گیری های خانواده او را شریک و سهیم نمایند.

ریشه مشکلات رابطه والدین با فرزندان از اینجا شروع میشود که ما والدین میخواهیم که بچه ها در همه موارد بهترین باشند و اگر نباشند ناراحت میشویم و میخواهیم آنها را به هر وسیله ای مجبور کنیم که بهترین باشند. مثلا در مدرسه در موسیقی با هم سن هایشان در فامیل و دوستان آنها را مقایسه میکنیم، آنها احساس میکنند که آن چیزی که ما میخواهیم نیستند. به آنها احساس گناه میدهیم و این باعث میشود که رابطه سردتر شود و بچه ها از خانواده دورتر و دورتر شوند برای اینکه دوست ندارند سرزنش شوند و احساس کنند که مورد توجه، علاقه،  احترام و ارزشی که لازم دارند نیستند.

برای برطرف کردن این مشکلات ما بعنوان پدر و مادر باید ببینیم که چه اشتباهاتی داریم و شروع به تصحیح کردن اشتباهات خودمون کنیم. سعی کنیم نگاه کنیم به این روابط و تصحیح کردن آن و اگر احساس میکنیم که به تنهایی نمیتوانیم این مسئله را مدیریت  کنیم به مشاور مراجعه نماییم. هر چه زودتر این کار را انجام بدهیم بهتر است چون با بالاتر رفتن سن فرزندان تصحیح این روابط مشکل تر خواهد بود.
 

ادامه مطلب
Privacy Policy | Terms & Conditions
© Copyright 2013 Video Production Services by Toronto Video Production Company Soosmar Media All rights reserved.